Pizza Info Flyer (magyar)

A pizza marad!

Hogy kezdődött?

A Pizzeria Anarchia egya bécsi,második kerületben,a Mühlfeldgasse 12 cím alatt található lakóprojekt,mely 2012 novemberében lett alapítva és most kilakoltatás fenyegeti. Annak idején a ház és egzben egy Castella GmbH nevű kft két tulajdonosa Avner Motaev és Nery Alaev a ház díjtalan használatát ajánlották fel a beköltöző csoportnak átmeneti időre;először 2012 márciusáig, majd ugyanayon év júniusáig.Bár a tulajdonosok eleinte azt állították,hogy ez az ajánlatunk szociális érzékenységük által volt ösztönözve, nem tartott sokáig annak egyértelművé válása,hogy a beköltöző csoportot csak az eredeti lakásbérlők még a házban lakó részének megfélemlítésére és elüldözésére akarták használni.Ezt a szándékukat a bérlők végül a bíróság előtt is elismerték. A ház eredeti lakói olyan bérleti szerződések bitrokában állnak,melyek bírósági úton szinte felülírhatatlanoknak bizonyultak és a ház tulajdonsainak szabotázsakciói és fenyegetései sem fognak sikerrel járni.

A meglehetősen ellentmondásos körülmények ellenére úgy döntöttünk,hogy élünk a lehetősséggel. Célunk a még a házban maradt bérlők védelmére való kelés volt,illetve velük összefogva a tulajdonosok brutális üzleti praktikáival való ellenállás. Ugyanakkor világossá vált,hogy többségünk nem szándékozik elhagyni a házat az ingyenes használati jogot biztosító szerződés lejárta után sem. Ilyeténképpen a dzsentrifikáció sok frontvonalának egyikére helyeztük magunkat,annak teljes tudatában lévén hogy a tulajdonosok profitszerző céljaikra akarnak felhasználni bennünket.Célünk kezdetektől fogva a játék menetének megfordítása volt bécs második kerületének közepén letelepedve-mely intenzív dzsentrifikációs nyomásnak van kitéve-amikor úgy döntöttünk,hogy egy folyamatban levő kilaloltatást kísérlünk meg megakadályozni.

Skan közülünk hajléktalanok voltak a beköltözés idején,így ez a lépés egy az irreálisan magas lakbérekkel való viaskodás helyett az ön-emapncipáció aktusa volt,függetlenítve magunkat ay állam és az egyházak nem kielégítő szociális programjaitól melyek egyébként is csak a „megfelelő“ útlevéllel rendelkező emberek számára elérhetőek. A projekt megkezdésekor sok nehézséggel kellett szembenéznünk, sokan közülünk nem ismerték egymást az összeköltözésig és eltartott néhány hónapig, amíg egy összeforrt lakóközösséggé alakultunk. Egy nyitott közösségként szabad szociális és kultúrális teret próbálunk létrehozni,külömböző kultúrális eseményeket és nyitott vitákat szervezve.

Mit csinálunk?

2012 februárjától vasárnaponként „Kukázz és főzz“(önkéntes adomány ellenében-így ingyenesen is-igénybevehető alkalmi közösségi étkeztetés) konyháté pontosabban valódi,fafűtésű kemencében sült pizzát kínálunk a Pizzeria Anarchiába látogatóknak.Az ilyenkor felszolgélt ételek és italok önkéntes adományok ellenében-tehát pénztelenség esetében ingyen is-fogyaszthatók, ami különösen fontos számunkra,mivel nem értünk egyet a pénz nélkül levő emberek kiközösítésével. Később kalózmozit is működtetni kezdtünk, ahol keddenként politikai tárgyú filmeket,dokumentumfilmeket és filmritkaságokat vetítünk. Közösségi terünkben ingyenbolt illetve kis könyvtár és infoshop működik.Ezek jobb hozzáférhetősége végett a Pizzéria péntek délutánonként is nyitva tart. 2012 szeptemberétől a vasárnapi pizzás bulikra vitaesteket és infotalálkozókat is szervezünk többé-kevésbé állandó programként. A Pizzeria lakói és barátai 2012-ben és 2013-ban május 1.-i utcabált szerveztek „(A)mit akarsz“ címmel és ezt 2014.-ben is meg kívánják ismételni.2013 nyara óta „A rohadt lakbér túl magas“ címmel tüntetéseket szerveznek a ház lakói és barátai, havi rendszerességgel.Ezen tüntetéseken a résztvevők nemcsak a dzsentrifikáció,hanem a rasszizmus, a börtöntársadalom és egyéb társadalmi igazságtalanságok ellen is tiltakoznak. A ház tulajdonosaival megkötött szerdődés lejártakor a Pizzéria lakói kampánzt indítottak,amelz során sok addig rejtett tényre derült fény.

A lakócsoport tagjai a Bécs-szerte népszerű.Augustin című hajléktalan emberek által árult lapban közöltek írást és meghívott ujságíróknak nyilatkoytak a kialakult helyzetről. Bár a fősodrú médiával való együttműködés gyarkan vékony jégnek bizonyul,ebben az esetben a tulajdonosok támadásaival szembeni védekezés megfelelő módját leltük benne,ügyünk köztudatba emelésével.Ugyanakkor a házak „állagmegóvására“/“javítására“ hivatkozó kényszerkiköltöztetések nem számítottak gyakori társadalmi vitatémának, amíg nem fordítottuk a köz figyelmét ügyünkre.

A Castella Kft üzleti praktikái

Ha felsorolnánk mindazokat az ezközöket, melyekre  Motaev és Alaev az általunk lakott és más általuk jogilag birtokolt házakban vetemedtek és melyekre már eddig fénzt derítettünk,az ingatlanspekulációba való terjedelmes gzakorlati bevezetőt kellene írnunk: a bejárati ajtó üvegének kiemelése visszahelzeyés nélkül télen, a gáz és víz forráscsapjának elzárása, a lakók késő esti órákban való személyes zaklatása-néha maguk a tulajdonosok, néha harci kutyákkal „felfegyverzett“ felbérelt személyek által elővezetve.Ezen megfélemlítő szándékú látogatások során a betolakodók a lakókat kulcsaik átadaására próbálják rávenni,olaj és vajsav a lépcsőházban való szétlocsolása,a lépcsőház és bejárai tér szándékos beszemetelése újra és újra,a ház összeomlásával való fenyegetőzés, a csatornaredszer szándékos eldugítása úgz,hogy a szennyvíz az udvar árassza el,a kiköltözésről tárgyalni nem kívánó lakók lakásajtóinak összefirkálása,a lakók magánéletének felbérelt detektivvel való kutatása,a lakók lakószerzőséseinek jogi úton való megtámadása abszurd okora hivatkozva, melynek során a jogban járatlan és anyagilag sebezhető lakóknak kellet ártatlanságukat bizonyítani,bűnszövetkezet alakításaának vádjával való fenyegetőzés a lakók irányába és még sorolhatnánk…

A Pizzeria tulajdonosai rendszerint olyan házakat vásárolnak,melyek ritkábban lakottak és lakóik hosszútávú, a lakók szempontjából előnyös(olcsó) szerződésekkel bírnak. Ezek a házak ingatlanpiaci vételára azért kirívóan olcsó,mert az előző tuajdonosok foga is beletörött ezekbe a kemény diókba(a hosszú távú, legálisan gyakorlatilag megszüntethetetlen lakószerződések kierőszakolt felmondatásába). Motaev és Alaev legalább nyolc külömböző céget jegyezett be, melyeket a „leltár rendezésére“ próbálják használni,olyan módon, hogy „bérlőtelenítik“ a lakásokat és egyesével próbálják meg értékesíteni azokat. Amennyiben ezzel a módszerrel sikerrel járnak, az magas profitot hoz nekik. Kampányunk eredményeképp több cikksorzat foglalkozott a mühlfeldgassei ház ügzével úgy, minta a Castella Kft és más, Motaev és Alaev által tulajdonolt cégek kétes üzelmeivel.

El akarnak kergetni…

2012 augusztus másodikán a ház két tulajdonosai,ucatni munkással két magándetektívvel és egz lakatossal „megtámogatva“ minden kétséget kizárólag önkényes kilakoltatást kíséreltek meg  a házban tartózkodó, a Pizzeria lakóközösséghez tartozó személyek kárára. A Pizzeria bejáratát megpróbálták befalazni. A Pizzeria lakóközösség védelmére városszerte kiterjedt mobilizációnak köszönhetően, hosszú-több mint húsz órás huzavona után -mely során a tulajdonosk és bérenceik több ízben brutális fizikai erőszak elkövetésére vetemedtek-az ostromlók feladták eredeti szándékukat. A tulajdonsok a ház áramellátását megcélzó szabotázsakcióit, és a bejárati ajtó zárjénak lecserélésére tett kísérleteiket leszámítva nyugalmas időszak következett. A kilakoltatási kísérlet következményeképp fellépett médiafigyelem végül a tulajdonosok ellen fordult akik kénytelenek voltak a hosszútávú szerződéssel rendelkező lakók szerződéseit támadó bírósági eljárásaikat megszüntetni.Ez mindenképp egy részsiker, de a háború még nem dőlt el.

Ezután a ház tulajdonosainak a Pizzeria Lakóközösséggel való konfliktusának bírósági tárgyalása következett,ami eleve rosszul indult a tulajdonosk számára, akik először a legidegesítőbb bajkeverőktől akartak megszabadulni, mielőtt nekifogtak volna az érvényes lakószerződéssel rendelkező lakóktól való lehető legkisebb feltűnéssel járó  „megszabadulásnak“. A tárgyalás többszörösen el lett napolva. 2013 január végén megtörtént az utolsó bírósági meghallgatás,melynek során az ügyet tárgyaló bíró egy hónapot adott a Pizzeria Lakóközösség és a tulajdonosk közötti, peren kívüli egyességének megszületésére. Mostanra kézhez kaptuk a bíróság írásbeli ítéletét, melyben az a tulajdonosok javára döntött. Az ítélett ellen fellebbezést nyújtottunk be, ám nagyon valószínű,hogy az rövid időn belül elutasításra kerül. Ezután a tulajdonosknak jogukban áll majd a hatóságok közreműködésével történő kilakoltatásunk. Ez egzet jelent azzal,hogy a Pizzeriát 2012 június közepétől kilakoltatás fenyegeti.

…de mi maradunk!

Úgy döntöttünk,hogy nem egyezünk ki a tulajdonosokkal peren kívül,mert többé semmi tárgyalnivalónk nincs velük. Ehelyett a házban maradunk,amíg az állami erőszakszervezetek meg nem jelennek és erőszakkal érvényt nem szereznek a tulajdonoskk  az ingatlanhoz való jogához. Minden látogatásnak és támogatásnak nagyon örülünk és minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni a kilakoltatást meghiusítandó.Ehhez külső a támogatás minden létező formájára szükségünk van. Maradj velünk kapcsolatban,folyamatosan tájékozódj és másokat is tájékoztass helyzetünkről,lépj kapcsolatba velünk, szervezz szolidaritási akciókat,gyere és látogass meg bennünket és legfőképp:

Legyél ott,a kilakoltatás kritikus napján!
Nem hátrálunk meg!

 

Kapcsolat:

pizza.noblogs.org
muehlfeldgasse12 {at} riseup.net
Mühlfeldgasse 12 / 1020 Wien
+43 681 81 85 72 81