Pizza Info Flyer (norsk)

PIZZA FORBLIR!

Begynnelsen:

Pizzeriaen Anarchia er et husprojekt i Mühlfeldgasse 12 i Wien. Det bestaar siden slutten av November 2011 og er naa akkut truet utkastelse. Eierne av huset, Avner Motaev og Nery Alaev fra Castsella Gmbh, tilbudde i begynnelsen en begrenset, gratis bruker först til Mars, senere til Juni 2012. De snakket om «sosial motivasjon». Men fordi det var noen leietakerne som bor der siden lenge, var deres egentlig intensjon (noe som de tilga i retten senere) – aa drive ut de opprinnelige beboere – snart aapenbart. Disse beboere var ikke til aa bevege ut met juridiske midler og heller ikke gjennom skremming og sabotage.

Til tross av denne motstridende innledende situasjon bestemmte vi oss aa motta vaage. Vi ville forsöke aa beskytte de opprinnelige beboere og gaa sammen mot metoden av eierne. Samtidig var det klart at de fleste av oss ikke vil flytte ut etter den legale tiden. Vi plasserte oss midt i en av de forskjellige fronter hvor gentrifisering skjer – i full bevissthet at eierne ville bruke oss for deres profit. Fra begynnelsen av var det hensikten vaart aa «turn gjedde». Midt i 2. distriktet som staar under sterk gentrifiseringstrykk kunne vi slik sette et anker til aa gripe inn i framgaaende displacement prosessen.

Mange av oss var hjemlöse til dette tidspunktet. Slik var skritten ogsaa en mulighet til aa frigjöre sei fra tvangen til aa betale leie, uten aa gjöre seg avhengig av daarlige almisser fasiliteter fra staten og kirken (som uansett bare staar aapen for folk med den «rette» pass).

Den förste tiden var ikke lett – mange mennesker som ikke kjente hverande fra för ble en gjeng sammen og det tok noen maaneder til et funksjonerende kollektiv skimte opp.

Som et aapent kollektiv forsöker vi aa skape et fritt, sosialt og kulturelt sted hvor forskjellige arter fra hendelser og aapen diskusjoner kan bli holdt.

Aktiviteter:

Siden slutten Februar 2012 er det hver söndag en «Folkekjökken» med pizza fra steinofen vaar. Mat og drikke faar du alltid mot frie donasjon. Det er viktig for oss at mennesker uten penger ikke blir utelukket. Litt senere etablerte seg «Filme unter der Hand» – en kino – paa tirsdag. Fortrinnsvis blir vist politiske filmer, dokumentarer og sjeldenheter. Det finnes en «Free-Shop» med klaer og andre nyttige ting og vi har en «Info-Shop» med en liten bibliotek. For aa gjöre den tilgjengelig paa andere dager er Pizzeriaen siden noen maaneder ogsaa aapent paa fredag ettermiddager. Siden september 2012 blir diskusjoner og informasjonshendelser holdt paa diverse söndag-kvelder. Beboerne og andre brukerne organiserte 1. Mai 2012 og 2013 en stor gatefest med navnet «Was ihr wollt…» («Hva dere vil…») Og for 2014 er festen i planelse. Siden sommeren 2012 er det hver maaned demostrasjoner med motto «Die Scheiß-Miete ist zu hoch!» («Dritt-leien er for höy!»). Ogsaa temaer som kritikken paa rasisme og fengsel samfunn blir opptatt.

Med slutten av kontraktstiden ble en kampanje startet hvor metodene av eierne ble avslöret. Vi publiserte en bidrag i «Augustin» (en gate-avis som blir solgt av hjemlöse selgerne) og inviterte utvalgte journalister til oss for aa forklare situasjonen. Aa samarbeide med mainstream-mediene er alltid en kritisk sak. Men paa denne tidspunkten syntes det hensiktsmessig riktig aa ha en viss offentlighet til overlappende beskyttelse. Dessuten var temaet «forskyvning skyldes oppskrivning» i Wien neppe diskutert.

Aktivitetene fra Castella GmbH:

Hva vi i mellomtiden hadde funnet ut om metodene av Motaev og Alaev i dette og andre hus ville gi nok material til en liten HowTo-haandbok for eiendomsmegling spekulasjoner: fjerne vinduer i gangen uten erstatning midt i vinter; slaa av vann og gass; vanlige besöker om kveldstidene av eieren selv eller haandlangere som har med seg bikkjeslagsmaal; skyve seg inn i leiligheter og utfordringen aa overgi nökkelen umiddelbart; olje og smörsyre, av og til bare söppel i gangen og trappen; gjentatte ganger trusselen at huset bryter ned snart; tette avlöpet slik at avlöpsvann staar i gaarden; malerier paa inngangsdörer til beboerne som ikke ville forhandle om flyttingen med eieren; skyggelegging av leietakere gjennom privatdetektiver; saksöke varseler med absurd begrunnelser hvor de mindre lovlig kvalifiserte og mindre finansielt sterke leietakerne maa bevise derers uskyld; trusler med vise etter mafia ledden, osv.

Eierne av Pizzeria kjöper utelukkende hus hvor faa folk med flest ubefristet og lave leieavtaler bor. Husene er relativt billig fordi tidligere eierne har allerede gitt opp aa kjempe. Motaev og Alaev er med deres minst 8 forskjellige selskaper spesialisert paa utkastelse av opposisjonelle leietakere. De bryr seg om siste skrittene og selger leilighetene enkeltvis. En forrettningsmodell som löfter höy profit naar det funkjonerer.

Vi skal flytte…

2. August 2012 endelig forsökte de to ved hjelp av rundt en dusen bygningsarbeidere, to privatdetektiver og en laasesmed aa fraflytte rommene som er nyttet fra Pizzeria-kollektivet og vegge opp inngangen til Pizzeria. Solidariske mennesker ble mobilisert. Det ble en lengre frem og tilbake hvori eieren og deres hjelpene brukte brutal vold. Etter mer en tolv timer ga de opp. En stund etter ga det flere ganger sabotasjer ved kraftsystemet. To ganger forsökte de aa bytte laas – men saa ble det en tid stillhet.

Paa denne utkastelsesforsök fulgte negative rapporter for eierne og litt etterpaa ble alle utkastelse dress mot leietakere i husene av Motaev og Alaev tilbaketrukket. Delvis vellykket – det vil vises hvor lenge. Imidlertid ble tvisten med Pizzeria-kollektivet stöttet i retten. Tilsynelatende ville de först bli kvitt de störste fredsforstyrrerne för de fortsetter fortrenging av leietakere ubemerket. Gjentatt ble det naadd en utsettelse og prosessen ble trekket ut. Slutten av Januar 2013 ble det siste termin hvor dommeren tilbydde sammenlignende rettslig ved gjensidig kravet fraskrivelse. Dessuten skulle vi enige oss om en flyttingstermin innom en maaned.

I mellomtiden kom en skriftelig dom som gir retten til eierne. Mens vi gaar i kallelse men regner med en snart avvisning. Etter det faar leietakere sikkert snart avslutningsbeskjeden. Konkret kan det bety en utkastelse fra midten av juni 2013.

… men vi gjenstaar!

Vi har avgjort mot en avtale med eierne fordi vi vil ikke etablere avtalene med disse menneskene. Istedet skal vi forbli i huset til statlige myndigheter kommer til aa haandheve tingsretten og kaster oss ut med vold. Vi gleder oss over alle besök og stöttelse og skal selvfölgelig forsöke aa mislykkes utkastelsen. For det vil hjelp utenfra vaere saart tiltrengt.

Hold dere oppdatert, tar kontakt med oss, organiserer solidaritet-handlinger, kommer over og saerlig:

Kommer alle til utkastelse paa dagen X!

Vi forblir alle!

Kontakten:

pizza.noblogs.org

muehfeldgasse12 {at} riseup.net

Mühlfeldgasse 12 / 1020 Wien

+43 681 81 85 72 81